Utbildningen

ED-ingenjören behärskar elektronik utifrån en rad olika perspektiv: design, konstruktion, programmering, produktion, test, drift och återvinning. ED-ingenjören har också goda färdigheter i att modellera och simulera tekniska och naturvetenskapliga problem med hjälp av datavetenskapliga verktyg.


ED-ingenjören uppnår således stort ämnesdjup inom elektronik med breddning mot en rad olika områden som reglerteknik, signalbehandling, programmering, modellbygge och simulering samt materialteknik. Utbildningen inriktar sig inte bara på förståelse utan ger också möjligheten till att skapa och använda egna elektroniklösningar inte bara i vardagen utan också för arbetslivet. Kombinationen förståelse, projektarbeten och praktiskt kunskap gör ED till något unikt och detta ger en bred kunskapsbas för ED-studenter som inte finns på så många platser i Sverige.

Kurser

← Tillbaka till sökande