Kurser

(O): Obligatorisk kurs, (V): Valbar kurs

Termin 1

Period 0

TNA001Matematisk grundkurs (O)

Period 1

TND012Programmering grk (O)

TNE094Digitalteknik och konstruktion (O)

Period 2

TNA002Linjär algebra (O)

TNE094Digitalteknik och konstruktion (O)

Termin 2

Period 1

TNA003Analys I (O)

TNA005Tillämpad matematik i teknik och naturvetenskap (O)

TNGE37Kretsteori (O)

Period 2

TNA004Analys II (O)

TNA005Tillämpad matematik i teknik och naturvetenskap (O)

TNGE20Analog elektronik 1 (O)


Termin 3

Period 1

TNA006Analys III (O)

TNE043Mekanik och vågfysik (O)

TNGE25Analog elektronik 2 (O)

Period 2

TNA007Vektoranalys (O)

TNE097Mikrodatorsystem (O)

TNGE25Analog elektronik 2 (O)

Termin 4

Period 1

TNE087Metoder och processer vid elektronikproduktion (O)

TNG032Tillämpad transformteori (O)

TKMJ24Miljöteknik (V)

Period 2

TNE056Ellära och elektromagnetism (O)

TNG006Matematisk statistik (O)

TNG015Signaler och system (O)

TPTE06Praktik (V)


Termin 5

Period 1

TNE088RF-elektronik (O)

TNE100Mikrodatorprojekt (O)

TNE101Kretsteori fk (O)

TNG028Reglerteknik (O)

Period 2

TNE088RF-elektronik (O)

TNG022Modellbygge och simulering (O)

TNG033Programmering i C++ (O)

Termin 6

Period 1

TNE041Modern fysik (O)

TNE095Projektkurs – Elektronikdesign med projektledning (O)

TNG041Vetenskaplig metodik, källkritik och rapportskrivning (O)

TEIE53Industriell ekonomi (V)

Period 2

TNE026Analog/digital systemkonstruktion (O)

TNE095Projektkurs – Elektronikdesign med projektledning (O)

TND004Datastrukturer (V)

TNG016Systemtekniska tillämpningar i Matlab (V)


Termin 7

Period 1

TNE105Halvledarteknik (O)

TEIO87Projektledning (V)

TGTU94Teknik och etik (V)

TNE064Digital kommunikationselektronik (V)

TSDT14Signalteori (V)

TSTE12Konstruktion av digitala system (V)

Period 2

TNE105Halvledarteknik (O)

TEIO87Projektledning (V)

TGTU49Teknikhistoria (V)

TNE024Molekylär fysik (V)

TNE064Digital kommunikationselektronik (V)

TSEA26Konstruktion av inbyggda DSP-processorer (V)

Termin 8

Period 1

TFYA38Optoelektronik (V)

TKMJ15Miljömanagement (V)

TNE062RF Systemutveckling (V)

TNE090Trådlösa sensornätverk (V)

TNE102Tillämpad effektelektronik (V)

TNE103Organisk elektronik 1 (V)

TNKA10Retorik i tal, text och bild (V)

TSRT09Reglerteori (V)

Period 2

TEIO05Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering (V)

TNE062RF Systemutveckling (V)

TNE093Solcellsteknik (V)

TNE102Tillämpad effektelektronik (V)

TNK116Sakernas internet (V)

TNKA10Retorik i tal, text och bild (V)

TSRT14Sensorfusion (V)

TSTE06Digitala filter (V)

TSTE87Applikationsspecifika integrerade kretsar (V)


Termin 9

Period 1

TNE085Projektkurs, CDIO (O)

THEN09Advanced English (V)

TNE071Mikrovågsteknik (V)

TNE089Elektromagnetisk kompatibilitet och mönsterkortdesign (V)

TNE104Organisk elektronik 2 (V)

Period 2

TNE085Projektkurs, CDIO (O)

TEAE11Immaterialrätt (V)

THEN09Advanced English (V)

TNE083Antennteori (V)

TNE089Elektromagnetisk kompatibilitet och mönsterkortdesign (V)

TSEA81Datorteknik och realtidssystem (V)

TSTE85Lågeffektselektronik (V)

Termin 10

Period 1

TQXX33Examensarbete (O)

Period 2

TQXX33Examensarbete (O)