Dokument

Stadgar

Mötesprotokoll

Grafisk profil

Här finner du sektionens grafiska manual och logotyper. Den grafiska manualen består av information och riktlinjer om hur sektionens grafik ska behandlas. Manualen beskriver vilka typsnitt som ska användas och när, vilka färger som är lämpliga samt hur logotypen ska användas.