Studentrepresentation

Studienämndsordförande (Snordf) samt vice Snordf representerar studenterna vid Elektronikdesign på flera olika sätt. Det finns dock några punkter som skiljer oss åt.

Styrelsearbete
Både Snordf och vice Snordf sitter med i styrelsen för Elektronikdesign. Vad styrelsen gör kan ni läsa mer om här: Styrelsen för Elektronikdesign.

Programplaneringsgruppen för Elektronikdesign
Varje program har sin egen PPG. Syftet med gruppen är att arbeta med de programnära frågorna som t.ex. kursernas placering i läsperioderna, kursutvärderingar, utveckling av programmet, texter i studiehandboken m.m. Gruppen formar programmet och sammanställer propositioner om ändringar inom Elektronikdesign till EF-nämnden där beslut sen tas. PPG träffar också ED-alumner under EDGB för att diskutera programmet och dess framtid.

Ledamöter:

  • Ordförande – Ole Pedersen
  • Lärarrepresentanter – Magnus Karlsson, Kjell Karlsson
  • Studentrepresentanter – Adrian Hansson, Mikael Bergström
  • Programansvarig – Torun Berlind
  • Studierektor – Adriana Serban
  • Sekreterare – Helena johansson

PPG har också ett ansvar att rapportera till EF-nämnden om sådant som berör programmet, t.ex. önskemål om förändringar. Det finns även ett ansvar att hantera besluten som tas i EF-nämnden och se till så att besluten verkställs på programnivå.

Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik, EF
PPG arbetar mot EF-nämnden. EF-nämnden är ansvarig programnämnd för fler sektioner än Elektronikdesign.

EF-nämnden: http://www.lith.liu.se/presentation/namnder/ef?l=sv
Detaljerade uppgifter: http://www.lith.liu.se/presentation/namnder/namndgemensamt/arbetsuppgifter/1.249822/Uppgifter_for_namnderna.pdf