Kursvärdering

Det är särskilt viktigt att skilja på kursUtvärdering och kursvärdering. Kursvärderingen genomförs på studentportalen och kallas för KURT. Efter slutförd kurs ska varje student enskilt gå in och bedöma kursen samt sin egen insats via betygsättning med siffror, till skillnad från kursutvärderingen där åsikter är mera intressant. Om en kurs får lågt betyg via KURT så kommer kursen diskuteras i PPG i syfte att förbättra kurser eller eventuellt ersätta den, då är studenternas åsikter väldigt viktiga. Om en kurs får högt betyg i KURT så har läraren chans att få ta emot den gyllene moroten samt att få dekanusbrev, som diplom för sina insatser. Det är utan att säga, högst fördelaktigt för examinatorn att erhålla högt betyg på sin kurs.