Kursutvärderingar

Studieåret består av 4 perioder, HT1 och  HT2 samt VT1 och VT2. Efter varje period när kurserna är slutförda så ska dem utvärderas. Klassrepresentanterna samlar klassen och sammanställer information om kurserna, via ett givet formulär. Processen är relativt smärtfri och tar inte särskilt mycket tid. Fika är obligatoriskt. Om det finns åsikter eller idéer så är det viktigt att dem kommer fram här, så att kursen blir ännu bättre nästa gång den ges.

När klassmötet är avklarat behandlas utvärderingen av SnOrdf som sedan skickar iväg den till examinatorn som får ta till sig kritiken, berömmen och idéerna samt lägga till sina egna åsikter. Nästa steg är att klassrepresentanterna och examinatorn håller ett möte, under vägledning av SnOrdf. Syftet med mötet är att genomgående diskutera utvärderingen och att komma till ett samförstånd, allt för att höja kvaliteten på kursen till nästa år.