Studiehandboken

Det året då du blev antagen till ED1 är det års studiehandbok som du bör följa för att hålla ordningen på vilka examenskrav som gäller. I studiehandboken finner du kursplaner för samtliga kurser, kursplanerna är juridiska dokument som ska följas. Om du mot förmodan finner ett fel i studiehandboken, så vore det bra att omedelbart rapportera detta.

Här nedan finner du länkar till varje års studiehandbok. Ändringar i studiehandboken görs genom diskussion i PPG och sedan fastställning i EF-nämnden. Studiehandboken uppdateras varje studieår, vid nyår varje år står det fast vad som ska gälla för kommande studieårs studiehandbok. Varje år består av 4 perioder.

Studiehandboken 2011
Studiehandboken 2012
Studiehandboken 2013
Studiehandboken 2014
Studiehandboken 2015
Studiehandboken 2016
Studiehandboken 2017