Representanter

Om det uppstår missnöje eller om du känner att du vill göra din röst hörd eller framföra åsikter från en gruppering i klassen eller som ensam student, så kan du ta kontakt med antingen din klassrepresentant eller gå direkt till Snordf. Kommunikationen kan etableras på det sätt som du personligen känner dig trygg med, du kan exempelvis ringa, maila, skicka facebookmeddelanden, eller ta kontakt personligen i korridoren.

Följande personer har valt att axla den mycket viktiga rollen som klassrepresentant vid Elektronikdesign:

ED1:  Samia Abada & Murtaza Khedri
ED2: Arvid Trygg och Olle Lindström
ED3: Daniel Broberg och Hanna Dursun
ED4: Ibrahim Salloum och Marqus Virro
ED5: Elin Wollert och Fredrik Baaklini