Studienämnden

Studienämnden består av 2 klassrepresentanter från varje årskurs samt SnOrdf Emil Johansson och vice SnOrdf Tom Campbell. Snordf har två huvudsakliga uppgifter, vilka är att representera studenterna och att bedriva studiebevakning. Studiebevakningen är ett kraftfullt verktyg för att höja kvaliteten på programmet eftersom kurserna anpassas efter studenternas behov. Studiebevakningen bedrivs både långsiktigt genom kursutvärdering samt kursvärdering vid periodens slut och kortsiktigt genom halvtidsutvärdering samt diskussion i PPG.