Arbetsmiljöombud

AMO vid Elektronikdesignsektionen är Tom Campbell. Det huvudsakliga arbetet är att representera studenter. Arbetsmiljöombudet har ansvaret för att det finns en god studiemiljö. Om man exempelvis finner att stolar är trasiga, eller ventilationen är undermålig så kan man vända sig till AMO. Men AMO finns även där om du har några psykologiska eller sociala problem. Behöver man prata ut, någon som hjälper till i konflikter eller liknande problem kan man vända sig till AMO.