Styrelsen

Om oss i styrelsen!

Det är vi som är EDs-sektionstyrelse. Det vi gör är att vi utvecklar ED-sektionen med ett nära samarbete med LinTek, näringslivet och Linköpings universitet. Vi arbetar för att stärka sammanhållningen mellan studenterna på utbildningen och ta till vara på deras engagemang och åsikter. Vårt mål är att främja framtiden för programmet!


Ordförande

Sebastian Olsson avatarTjena! Mitt namn är Sebastian och jag pluggar ED4. Att vara ordförande är lite som att vara kapten på båten, det är jag som ser till att vi inte sjunker. Vanligtvis leder jag möten och diskuterar aktuella frågor gällande sektionen. Jag ser också till att arbetet fortskrider och att sektionen utvecklas.

kontakt: ordforande@elektronikdesign.com

 

 

 


Kassör

Anton Räntilä avatarHej! Jag heter Anton och studerar tredje året i ED. Som ED-sektionens kassör håller jag koll på sektionens pengar och budget.

kontakt: kassor@elektronikdesign.com

 

 

 

 


Sekreterare

Eric Claar avatarHej! Jag heter Eric och går ED3. Jag är sekreterare för ED-sektionen, där mina uppgifter bl.a är att föra protokoll över styrelsemöten och sektionsmöten.

kontakt: sekreterare@elektronikdesign.com

 

 

 

 


Näringsliv

Jesper Andersson avatarHejsan! Jag heter Jesper och jag pluggar för närvarande andra året på elektronikdesign. Mitt jobb här i styrelsen är att sköta kontakt med företag och se till så att vår linje är attraktiv för företag.

kontakt: naringsliv@elektronikdesign.com

 

 


Rekrytering

Filip Lagerqvist avatarHejsan, Filip är mitt namn och går ED2. Som rekryteringsansvarig/marknadsföringsansvarig så ser jag till att vår sektion syns på mässor och dylikt. Det är också mig man ska ta kontakt med om man vill hälsa på sin gamla gymnasieskola och prata om Elektronikdesign, även kallat hemmissionering.

kontakt: rekrytering@elektronikdesign.com

 

 

 


 

Festerichef

Emma Johnsson avatarTja! Emma heter jag och går i ED2. Min post i styrelsen är festerichef. Jag fungerar som en länk mellan styrelsen och festeriet 3Cant.

kontakt: festerichef@elektronikdesign.com

 

 

 


SnOrdf

Emil Johansson avatarHallå där! Jag heter Emil och går mitt tredje år på Elektronikdesign. Jag är eran Studienämdsordförande och hanterar frågor om hur vår utbildning ska utformas. Jag sitter med som representant i Utvecklingsrådet, Programplaneringsgruppen och i EF-nämnden. Har ni några frågor om era studier vid Elektronikdesign så är det bara att höra av er till mig!

kontakt:  snordf@elektronikdesign.com

 

 

 


Vice SnOrdf

Tom Campbell avatarHej! Tom heter jag och går nu ED2. Som Vice Studienämndsordförande bistår jag Studienämndsordförande i alla de frågor som rör studenter i studiefrågor, tillsammans representerar vi studenterna. Som vice SnOrdf är jag även Arbetsmiljöombud för ED-sektionen, där lägger jag mer fokus på att alla ska ha en så bra studiemiljö som möjligt för att klara av plugget i skolan.

kontakt: snordf@elektronikdesign.com

 

 


Web/PR

Andreas Larsson avatarHallå! Det är jag som är Andreas och jag går i ED4. Min post i styrelsen är Web/PR. Det är jag som ser till så hemsidan ser bra ut, uppdaterar Facebook samt fixar med reklam.

kontakt: web@elektronikdesign.com