Kontakt

Sebastian Olsson
ordforande@elektronikdesign.com
Ordförande

Anton Räntilä
kassor@elektronikdesign.com
Kassör

Eric Claar
sekreterare@elektronikdesign.com
Sekreterare

Jesper Andersson
naringsliv@elektronikdesign.com
alumni@elektronikdesign.com
Näringsliv & Alumni

Filip Lagerqvist
rekrytering@elektronikdesign.com
viceordf@elektronikdesign.com
Rekrytering & Vice ordförande

Emma Johnsson
festerichef@elektronikdesign.com
Festerichef

Emil Johansson
snordf@elektronikdesign.com
StudienämndsOrdförande

Tom Campbell
snordf@elektronikdesign.com
Vice StudienämndsOrdförande

Andreas Larsson
web@elektronikdesign.com
Web/Pr

Sektionen för elektronikdesign
Campus norrköping
60174 Norrköping
Org. nr: 825003-5493