Docentföreläsning ”Flexibel design av radio- och mikrovågssystem”

Nu på onsdagen den 6 september kl 10:15 kommer Magnus Karlsson hålla en docentföreläsning över ämnet ”Flexibel design av radio- och mikrovågssystem”.
föreläsningen skall ligga på en sådan nivå att den skall vara intresant för de äldre studenterna.

Föreläsare: Magnus Karlsson
Lokal: TP41, Täppan, Campus Norrköping
Tid: onsdagen den 6 september kl 10:15

Sammanfattning

Antalet tillämpningar och användningsområden i samhället för radio- och mikrovågsteknologi har ökat dramatiskt de senaste decennierna. Elektromagnetiska vågor i mikrovågsområdet (300 MHz till 300 GHz) används idag flitigt för allt från kommunikation till värmningsapplikationer. Beroende på tillämpning så kan det röra sig om allt från milliwatt till kilowatt mikrovågseffekter.
Den enorma utvecklingen inom elektronik i allmänhet har gett högpresterande strömeffektiva processorer med mera som i sin tur möjliggjort avancerade bärbara terminaler (Smarta telefoner, surfplattor etc.). Samtidigt har mängden tjänster som kräver kommunikation med omvärlden både ökat i antal och i användning. Detta sammanlagt har lett till krav på att många olika system som kan jobba både på samma såväl som olika frekvensband måste byggas in tätt ihop i samma handhållna terminal. Kortfattat leder detta till en stor drivkraft att hitta nya lösningar för att bygga högfrekvenselektronik som har högre prestanda, är mer kompakt och helst billigare än vad som var möjligt med gårdagens teknologi. För trådlösa system så spelar utformningen och byggsättet för själva radio ”front-end” delen en viktig roll. Vilket då innefattar antenner, antennsystem, filter av olika slag etc.
Efter en introduktion till radio och mikrovågsteknologi så kommer utvalda nyckelkomponenter för flexibla i frekvens bredbandiga radiosystem att diskuteras. Det omfattar bredbandiga antenner, antennsystem, multiplexerar för bredbandiga multibandslösningar med mera. Vilka bredbandiga komponenter och system har varit i fokus och hur påverkar det framtida radiosystem? Olika byggsätt för högfrekvenselektronik kommer att tas upp. Ett exempel är byggnation på så kallat ”flex-rigid” substrat. Vilka komponenter, system lämpar sig vart och varför? Vilka fördelar, nackdelar finns kontra mer traditionella elektronikbyggsätt? Hur kan substratsuppbyggnaden väljas för att möjliggöra en hög integration av distribuerad komponentfunktionalitet. Slutligen kommer byggsätt för högeffekts mikrovågstillämpningar, främst då för värmningsändamål att diskuteras. Här blir det mest fokus på nya användningsområden och hur de skiljer sig mot etablerad användning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*