Roboten Röjar-Ralph / ED 3

projektbild

Röjar-Ralph

Kursen består av ett projekt som genomförs med vårt systerprogram Kommunikation, Transport och Samhälle, KTS, som läser logistik och transportoptimering. ED-studenternas uppgift i kursen riktar sig mot hårdvarudelen som kretskort, sensorer och styrning av roboten. KTS-studenterna skapar optimeringsalgoritmen som väljer bästa vägen för roboten.
Projektet:
Vårt år var uppgiften att skotta snö i en stadsmiljö som var uppbyggd av kartonger som hus. Snön bestod av pellets.
Vi valde att använda tre mikrokontrollers för att styra roboten; en för motorstyrning, en för sensorhantering och en för kommunikation med Bluetoothmodulen som kommunicerade med optimeringssystemet. Protokollet för Bluetoothkommunikationen utformades gemensamt av hela gruppen för att täcka de krav som satts upp. Eftersom Markus är intresserad av analog elektronik
valde vi att bygga en egen h-brygga för att styra motorerna. För att roboten skulle kunna meddela sin position till styrsystemet använde vi ultraljudssensorer för att mäta avstånd till de närmaste väggarna och en modifierad optisk datormus, som mätte hur långt roboten åkt sedan förra korsningen. Genom att PID-reglera ultraljudssensorerna kunde roboten följa
väggen och därmed åka rakt.

  • Upphovsmän: Erik Wetterin, Marcus Beidegårdh & Martin Sylvan
  • Årskurs: ED 3
  • Kurs: KandidatkursenKommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*